Arts

Handig om bij de hand te hebben tijdens uw registratie:

Specifieke informatie arts:

  • Registratie: BIG-register
  • Tuchtrecht van toepassing: ja
  • Voorbehouden handelingen: ja
  • Wettelijk erkend specialisme: ja
  • Herregistratie: ja
  • Beroepsvereniging: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG

Informatie over de procedure

   
BIG-register