Werkgevers

Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Het BIG-register is er voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Een zorgverlener moet zelf een BIG-registratie aanvragen tenzij hij/zij de werkgever machtigt.

(nieuw) personeel

In het BIG-register kunt u zien of een sollicitant of medewerker bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Ook kunt u zien of er misschien een beperking van kracht is. Of een sollicitant of medewerker bekwaam is moet u zelf vaststellen. Misschien heeft de medewerker een aantal jaren niet gewerkt. In het BIG-register vindt u daar geen informatie over.

Zie ook

Zoek in het BIG-register

Zoek op BIG-nummer of naam van de zorgverlener

Zoek in het BIG-register
BIG-register