Werken onder supervisie

Als wij uw aanvraag beoordelen kunnen we besluiten dat u het beroep nog niet zelfstandig mag uitoefenen. U moet dan eerst werken onder supervisie.

Waarom supervisie?

Werken onder supervisie geeft u de kans om in de praktijk, onder begeleiding van een supervisor voldoende te leren over de Nederlandse gezondheidszorg.
Een supervisor is een zorgverlener die in Nederland het beroep volledig zelfstandig mag uitoefenen.

Wanneer supervisie?

Bij de volgende twee besluiten is werken onder supervisie mogelijk:

Supervisie bij besluit ‘gelijkwaardig’

Gelijkwaardig = uw diploma voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. Bij deze vorm van supervisie gaat het erom dat u kennismaakt met het Nederlandse zorgstelsel en aantoont dat u het beroep zelfstandig kunt uitoefenen. Deze kennismaking richt zich bijvoorbeeld op: relevante wet- en regelgeving, medische ethiek, omgaan met patiënten en collega’s, de Nederlandse taal en de structuur van het Nederlandse zorgsysteem.

Supervisie bij besluit ‘nagenoeg gelijkwaardig’

Nagenoeg gelijkwaardig = uw diploma voldoet bijna aan de Nederlandse opleidingseisen.
Deze vorm van supervisie heeft een onderwijskundig karakter. U kunt uw niveau van vakbekwaamheid verhogen tot gelijkwaardig door onder supervisie te werken. In het besluit staat wat supervisie voor u inhoudt. De supervisor moet in dit geval in contact staan met een opleidingsinstelling. Zo kan de supervisor nagaan of u aan het einde van de supervisieperiode daadwerkelijk voldoet aan de opleidingseisen.

   
BIG-register