Werken in Nederland

Komt u uit het buitenland en wilt u in Nederland werken, dan krijgt u met verschillende regelingen te maken.

Verblijfsvergunning

Bent u geen staatsburger van de de EER of Zwitserland en wilt u in Nederland werken, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Welke regels en eisen precies van toepassing zijn, hangt van uw persoonlijke situatie af. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over de verblijfsvergunningen.

Tewerkstellingsvergunning

Werkgevers met personeel van buiten de EER of Zwitserland moeten voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Het Centrum Werk en Inkomen (CWI) beslist over de tewerkstellingsvergunning.

(Tijdelijk) werken met een Europese Beroepskaart (EBK)

Bent u apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige in een lidstaat van de EU? En wilt u tijdelijk of incidenteel werken in Nederland met een buitenlands diploma? Dan kunt u een EBK aanvragen. Hiervoor kunt u terecht op de website van Europa.

Zorgverleners met een EBK voor tijdelijke en incidentele dienstverlening vallen onder het Nederlandse tuchtrecht. Zij mogen voorbehouden handelingen verrichten en de beroepstitel voeren.

Wilt u zich (uiteindelijk) in Nederland vestigen? Dan mag u hier alleen werken als u bent ingeschreven in het BIG-register. Weet u vooraf al dat u zich uiteindelijk in Nederland wilt vestigen? Dan kunt u ook direct een BIG-registratie aanvragen.

Algemene informatie

De website www.rijksoverheid.nl biedt informatie over verschillende thema's. U kunt er informatie vinden over een verblijf in Nederland, gezondheidszorg en scholing.

   
BIG-register