Doorlooptijd

De behandeling start als uw dossier compleet is. Als er documenten ontbreken of er meer informatie nodig is, kan dat voor vertraging zorgen.

De doorlooptijd hangt af van de procedure. De behandeling van een aanvraag voor rechtstreekse inschrijving in het BIG-register mag 12 weken duren.

Bij een aanvraag van een erkenning van beroepskwalificaties en van verklaring van vakbekwaamheid vraagt het BIG-register advies aan de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid. Als dit voor uw aanvraag geldt, krijgt u daarover bericht. De behandeltermijn kan dan langer dan 12 weken duren.

Iedereen ontvangt een ontvangstbevestiging. Daarin staat een indicatie van de behandeltijd.

   
BIG-register