Betrokken partijen

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke adviescommissie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op verzoek geeft de CBGV een inhoudelijk advies over de opleiding. Voor artsen, tandartsen en verpleegkundigen schrijft de CBGV een advies op basis van het assessment. Voor alle overige beroepen oordeelt de CBGV op basis van een dossier.

NUFFIC en SBB

Soms vragen wij een waardering van het onderwijskundig niveau van de opleiding.
NUFFIC beoordeelt de hbo- en universitaire opleidingen. SBB beoordeelt de andere vormen van onderwijs zoals het middelbaar beroepsonderwijs.


 

Bestanden

 
BIG-register