Met een buitenlands diploma

Als u met een buitenlands diploma in de Nederlandse gezondheidszorg wilt werken, moet u aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse overheid voldoen.

Procedures

  1. Rechtstreekse inschrijving in het BIG-register (automatische erkenning van het diploma)
  2. Erkenning van beroepskwalificaties
  3. Verklaring van vakbekwaamheid

Let op: bent u fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, apotheker of tandarts? Wilt u zich met een diploma, verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties ouder dan 5 jaar laten inschrijven in het BIG-register? Dan moet u voldoen aan de criteria voor herregistratie. De datum op uw diploma is hiervoor het uitgangspunt. Bij een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties is dat de datum op de beschikking. 5 jaar na deze datum moet u voldoen aan de criteria voor herregistratie, ook als u net bent ingeschreven in het BIG-register.

Neem bij een ouder diploma altijd contact op met de BIG-informatielijn voor meer informatie.

Welke procedure geldt voor mij?

Beantwoord de vragen in de advieswijzer en ontvang een globaal advies over welke aanvraag u moet doen.

Let op! De Wet BIG verstaat onder diploma’s behaald binnen Nederland alleen diploma’s behaald bij een instelling op het Nederlandse grondgebied binnen Europa. Voor instellingen op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geldt dit niet. Iemand met een diploma behaald op een van de BES-eilanden moet een verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties aanvragen.

Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt. Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie voor alle zorgverleners. Afhankelijk van uw beroepsdiploma, moet u hiervoor aanvullend bewijs aanleveren. Lees meer...

Aanvraagformulieren

Volg de advieswijzer en u komt uit bij een van deze twee aanvraagformulieren:

 

Bestanden

Advieswijzer BIG-register

Wat kan het BIG-register voor u betekenen? De advieswijzer geeft op basis van enkele vragen een globaal advies. Let op: u start hiermee niet uw aanvraag!

Start advieswijzer
BIG-register