Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Een van de instrumenten van de Wet BIG is het BIG-register.

Beroepen uit de Wet BIG

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in drie groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het complete tuchtrecht.

Overzicht beroepen uit de Wet BIG
Artikel 3-beroepen
 • Wettelijk beschermde beroepstitel
 • BIG-register
 • Tuchtrecht
 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorg
  psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
Artikel 34-beroepen
 • Wettelijk beschermde opleidingstitel
 • Geen wettelijk register
 • Geen tuchtrecht
 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut Cesar
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Artikel 36a-beroepen
 • Wettelijk beschermde opleidingstitel
 • Geen wettelijk register
 • Tuchtrecht (beperkte maatregelen)
 • Uitvoeren voorbehouden handelingen
 • Tijdelijk zelfstandige bevoegdheid
 • Physician assistant
 • Klinisch technoloog
 • Verpleegkundig specialist*

Artikel 14-specialismen Dit zijn de wettelijke erkende specialismen. Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist en klinisch psycholoog. Lees meer...
* Wel een wettelijk register en tuchtrecht in volle omvang van toepassing.
   
BIG-register