Uw specialisatie

U kunt zich specialiseren als u staat ingeschreven in het BIG-register. Voor vijf beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.

Wettelijk erkende specialismen

De specialistenregisters worden gevoerd door de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen. Bent u in een specialistenregister ingeschreven, dan krijgt het BIG-register daarvan een melding. Wij vermelden het specialisme dan ook in het BIG-register. Deze datum van de aantekening specialisme in het BIG-register is een administratieve datum en kan daarom niet aangepast worden.

Specialistenregisters:

   
BIG-register