Kosten

Wij rekenen € 85,- voor het afhandelen van uw aanvraag voor een BIG-registratie.

Dit tarief is wettelijk bepaald. Na betaling nemen wij de aanvraag in behandeling en start de beslistermijn van 8 weken.

Als wij een aanvraag afwijzen (bijvoorbeeld omdat iemand niet in het bezit is van het juiste diploma), betalen wij het aanvraagtarief niet terug.

   
BIG-register