Wat betekent registratie in het BIG-register

Met een BIG-registratie:

  • Mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
  • Mogen artsen, tandartsen,verpleegkundigen en verloskundigen zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren.
  • Valt u onder het tuchtrecht.
  • Kunt u starten met een opleiding tot specialist.

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen zich registreren in het BIG-register.

 

Zoek in het BIG-register

Zoek op BIG-nummer of naam van de zorgverlener

Zoek in het BIG-register
BIG-register