Besluit functionele zelfstandigheid

Verpleegkundigen, tandprothetici en mondhygiënisten vallen onder het Besluit functionele zelfstandigheid. Dit betekent dat zij een aantal handelingen (de zogenaamde voorbehouden handelingen) zelfstandig mogen uitvoeren.

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen door bevoegde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. In de Wet BIG staan de voorbehouden handelingen. En wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren.