Het BIG-register voor de zorgconsument

Krijgt u een behandeling van een plastisch chirurg? Dan kunt u in het BIG-register zien of deze zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep als plastisch chirurg uit te oefenen en inderdaad plastisch chirurg is.

Mijn zorgverlener zoeken in het BIG-register

Weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek in het BIG-register uw zorgverlener. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer.

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een Europese Beroepskaart (EBK)

Sinds 18 januari 2016 is het voor apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma mogelijk om een EBK aan te vragen op de website van Europa. Een EBK is een bewijs dat de beroepskwalificaties van de zorgverlener erkend zijn. De EBK heeft als doel de arbeidsmobiliteit van zorgverleners in de lidstaten te bevorderen.

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een EBK die hier tijdelijk werken, staan niet in het BIG-register. En zijn dus niet op te zoeken via de website. Wilt u duidelijkheid over de bevoegdheid van uw apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige? Vraag dan om een geldig bewijs van zijn EBK. Heeft u klachten over een zorgverlener? Dan bestaan er verschillende mogelijkheden. Lees meer...

Met een EBK voor tijdelijke dienstverlening heeft de zorgverlener geen BIG-nummer. Bij vestiging wel: dan is een BIG-registratie vereist.

Zorgverleners met een EBK voor tijdelijke en incidentele dienstverlening vallen onder het Nederlandse tuchtrecht. Zij mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren en de beroepstitel voeren.

Het BIG-register in het kort

In artikel 3 van de Wet BIG worden 8 beroepsgroepen genoemd. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Het gaat om de volgende zorgverleners: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige.

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Voor een aantal beroepen, zoals diëtisten, ergotherapeuten en huidtherapeuten, is geen overheidsregister ingesteld en zij vallen daarom ook niet onder het tuchtrecht.

Wat vindt u in het BIG-register?

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Zoekt u een specialist, dan tonen wij het specialisme van de zorgverlener. Daarnaast tonen wij of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Voorwaarden voor registratie

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zich willen inschrijven in het BIG-register moeten:

  • In het bezit zijn een geldig diploma.
  • Elke vijf jaar kunnen aantonen aan dat zij aan de herregistratiecriteria voldoen. (Voldoende werkervaring en/ of bij- en nascholing.)
  • Niet onder toezicht (curatele) vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand.
  • Geen beroepsbeperkende maatregel hebben.
  • Hebben betaald voor een registratieperiode van vijf jaar.

Er gelden aanvullende voorwaarden als een zorgverlener een BIG-registratie aanvraagt met een buitenlands diploma. Welke dat zijn hangt af van het land waar de zorgverlener het diploma heeft behaald, de nationaliteit en het beroep waarvoor de zorgverlener de aanvraag indient.

Wat houdt registratie in?

Met een BIG-registratie valt een zorgverlener onder het tuchtrecht. Daarnaast mag een zorgverlener:

  • De wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
  • Mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren.
  • Starten met een specialistenopleiding.

Zie ook

 
BIG-register