Tuchtmaatregelen Wet BIG

Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners maatregelen opgelegd krijgen. Iedereen kan via zoeken in het BIG-register zien aan welke zorgverleners een tuchtmaatregel is opgelegd.

De IGZ of een rechterlijke instantie kan aan zorgverleners maatregelen opleggen die gevolgen hebben voor de inschrijving van de zorgverlener. Soms wordt de zorgverlener hierdoor in zijn bevoegdheid om het beroep uit te oefenen beperkt. Dit is afhankelijk van de inhoud van het bevel of de tuchtmaatregel.

Procedure

Wat gebeurt er als het BIG-register een bevel of tuchtmaatregel ontvangt? Het BIG-register informeert de zorgverlener over de gevolgen van het bevel of maatregel voor de inschrijving en de beroepsuitoefening.

Zodra een uitspraak onherroepelijk is publiceert het BIG-register de maatregel op www.bigregister.nl, in de Staatscourant en één of meer dag- of weekbladen in de regio waar de zorgverlener zijn beroep uitoefent. De zorgverlener wordt ook opgenomen op de lijst met belangrijke informatie over zorgverleners(PDF | 664kB) .

In bepaalde gevallen wordt de maatregel meteen gepubliceerd, ook als deze nog niet onherroepelijk is. Dit is het geval als het college bepaalt dat de maatregel onmiddellijk van kracht wordt (zie onderstaande tabel).

Naast de zorgverlener zelf informeert het BIG-register ook de volgende instanties over de gevolgen:

  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Het tuchtcollege (indien van toepassing)
  • Eventuele specialistenregistratiecommissies
  • Buitenlandse bevoegde autoriteiten (indien beroepsverbod of beroepsbeperking)

Europees waarschuwingsmechanisme: delen van bevoegdheidsbeperkingen binnen de EU-lidstaten

Vanaf 18 januari 2016 bepaalt Europese wetgeving dat alle EU-lidstaten bevoegdheidsbeperkingen uitwisselen. Dit betekent dat alle bevoegdheidsbeperkende maatregelen in het BIG-register via een Europees elektronisch systeem worden doorgegeven aan de andere lidstaten en omgekeerd. De maatregel blijft in dit systeem zolang de bevoegdheidsbeperkende maatregel van kracht is.

Valse diploma’s

De EU-lidstaten zijn vanaf januari 2016 ook verplicht om strafrechtelijke veroordelingen over valse diploma’s door te geven aan het Europees elektronisch systeem.

Wat betekent dit voor de zorgverlener?

Zorgverleners met een bevoegdheidsbeperking ontvangen bericht dat deze maatregel wordt gedeeld binnen de EU-lidstaten.

Soorten maatregelen

Informatie over opgelegde tuchtmaatregelen wordt getoond bij de inschrijving van de zorgverlener.

In onderstaande tabel staan de verschillende soorten maatregelen en het moment waarop publicatie mag plaatsvinden. In de laatste kolom staat de termijn dat de opgelegde maatregel zichtbaar blijft op de website. Lees voor meer informatie ook de uitleg over opgelegde maatregelen.

Tuchtmaatregelen Wet BIG

Maatregel Publicatie Zichtbaarheid Rechtsorgaan
Bevoegdheidsbeperkend bevel Direct na bekendmaking van het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Tijdens het bevel plus 5 jaar Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Berisping Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is 5 jaar Tuchtcollege
Geldboete Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is 5 jaar Tuchtcollege
Schorsing Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is Tijdens de schorsing plus 5 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Voorwaardelijke schorsing Zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is Tijdens de proeftijd plus 5 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Schorsing bij wijze van voorlopige voorziening Direct na bekendmaking van de uitspraak (Tucht)college Tijdens de schorsing Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Gedeeltelijke ontzegging Direct na bekendmaking van de uitspraak als college bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is Tijdens de ontzegging plus 5 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Ontzegging van recht wederom in het register te worden ingeschreven Direct na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak Tuchtcollege onherroepelijk is 10 jaar Tuchtcollege of buitenlandse rechterlijke instantie
Bevoegdheid binden aan bijzondere voorwaarden Direct na bekendmaking van de uitspraak als Tuchtcollege bepaalt dat maatregel onmiddellijk van kracht wordt, of zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is Tijdens de looptijd plus 5 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht of buitenlandse rechterlijke instantie
Doorhaling Zodra uitspraak (Tucht)college onherroepelijk is 10 jaar Tuchtcollege, College van Medisch Toezicht, of buitenlandse rechterlijke instantie
Waarschuwing Niet van toepassing Niet van toepassing Tuchtcollege
BIG-register