Cijfers

U vindt hier informatie over de aantallen geregistreerde zorgverleners in het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst per beroepsgroep en worden maandelijks geactualiseerd.

Stand van zaken per 31 januari 2017

Beroepsgroep Aantallen
Apothekers 5.318
Artsen 85.448
Fysiotherapeuten 36.082
GZ-psychologen 14.109
Psychotherapeuten 4.425
Tandartsen 10.725
Verloskundigen 4.216
Verpleegkundigen 195.757
Totaal 356.080

Herregistratie

In 2016 moesten de beroepsgroepen apotheker, GZ-psycholoog, psychotherapeut en tandarts zich herregistreren om de registratie in het BIG-register te mogen behouden. Op dit moment verwerkt het BIG-register de laatste aanvragen voor herregistratie van deze zorgverleners. Op basis daarvan worden de totaalcijfers bijgewerkt.

Redenen niet herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd
  • Wonen en/of werken in het buitenland
  • Andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is (bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie)


   
BIG-register