Cijfers

U vindt hier informatie over de aantallen geregistreerde zorgverleners in het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst per beroepsgroep en worden maandelijks geactualiseerd.

Stand van zaken per 28 februari 2017

Beroepsgroep Aantallen
Apothekers 5.315
Artsen 85.647
Fysiotherapeuten 36.099
GZ-psychologen 14.199
Psychotherapeuten 4.429
Tandartsen 10.730
Verloskundigen 4.228
Verpleegkundigen 196.064
Totaal 356.711

Herregistratie

In 2016 moesten de beroepsgroepen apotheker, GZ-psycholoog, psychotherapeut en tandarts zich herregistreren om de registratie in het BIG-register te mogen behouden. Op dit moment verwerkt het BIG-register de laatste aanvragen voor herregistratie van deze zorgverleners. Op basis daarvan worden de totaalcijfers bijgewerkt.

Redenen niet herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd
  • Wonen en/of werken in het buitenland
  • Andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is (bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie)


   
BIG-register