Over BIG-register

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Ook houdt het CIBG zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Het BIG-register

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.

Erkenning buitenlands diploma

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener. Wij beoordelen of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet.

Zorgconsumenten

Weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Vraag dit nummer aan uw zorgverlener.

 

Zoek in het BIG-register

Zoek op BIG-nummer of naam van de zorgverlener

Zoek in het BIG-register
BIG-register