MUMC+ en het BIG-register proberen samen nieuwe werkwijze uit

Het BIG-register ontvangt regelmatig signalen over administratieve belasting ten gevolge van herregistratie. In samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) heeft het BIG-register  een manier onderzocht om deze administratieve lasten voor zowel de zorgverlener als de werkgever te beperken. De werkwijze is met succes uitgeprobeerd in een pilot.

De administratieve lasten

Een werkgever moet per zorgverlener de € 85 die de zorgverlener betaalt voor herregistratie terugbetalen en moet individuele werkgeversverklaringen als bewijs van relevante werkervaring opstellen. Vooral in grotere organisaties kan dit behoorlijke arbeidsintensief zijn. Ook elke zorgverlener moet voor zichzelf een werkgeversverklaring en de declaratie regelen. Dit moet in de meeste gevallen makkelijker kunnen dachten zowel het BIG-register als het MUMC+.

De pilot

Kern van de pilot werd het rechtreeks en in een keer digitaal kunnen aanleveren van grotere hoeveelheden werkgeversverklaringen. En daarnaast het periodiek in grote hoeveelheden  rechtstreeks met het BIG-register kunnen afhandelen van de betalingen.

De praktijk

BIG-geregistreerde zorgverleners van het MUMC+ konden zich aanmelden voor deelname aan de pilot. Zij gaven daarbij het MUMC+ toestemming om informatie te delen met het BIG-register. Het MUMC+ bekeek vervolgens op basis van de hoofdcriteria voor herregistratie of de zorgverlener in aanmerking kwam: werken in de individuele gezondheidszorg op het juiste niveau, binnen het deskundigheidsgebied en met het juiste aantal gewerkte uren in de afgelopen 5 jaar.

Deze zorgverleners deden vervolgens een reguliere aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register. Van de deelnemers die in de selectie vielen om bewijsstukken te leveren, kon vervolgens direct een digitale werkgeversverklaring in het dossier geplaatst worden.

Ter vervanging van de individuele declaraties stuurde het BIG-register het MUMC+ per periode rechtstreeks een factuur voor de herregistratiekosten van de deelnemers aan de pilot.

Voordeel zorgverlener

De zorgverlener hoeft niet zelf achter een werkgeversverklaring aan te gaan en hoeft zelf geen declaratie voor de kosten meer in te dienen.

Voordeel organisatie

De organisatie hoeft niet per zorgverlener een papieren verklaring met functieomschrijving af te geven en de individuele declaratie af te handelen. Dit kan centraal en op vaste momenten digitaal worden geregeld.

Uitkomsten evaluatie

De deelnemende zorgverleners staan positief tegenover deze werkwijze. Ook het MUMC+ is positief over de pilot. Toos Offermanns, Stafadviseur Kwaliteit P&O van het MUMC+ zegt het volgende over de pilot: “Uiteraard zorgt de opstart van een nieuwe werkwijze altijd eerst voor wat extra werk, maar de tijdswinst en de voordelen voor de zorgverlener en voor ons werden al snel duidelijk. Het MUMC+ heeft dan ook zeker de wens om de nieuwe werkwijze structureel in te voeren”.

Geïnteresseerd?

Heeft uw organisatie ook te maken met grotere hoeveelheden betalingen en werkgeversverklaringen? Dan is deze werkwijze wellicht ook iets voor uw organisatie. Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor de toekomst te verkennen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@bigregister.nl met in de onderwerpregel: project samenwerking herregistratie.

Zorgverlener blijft zelf verantwoordelijk

Uiteraard blijft de zorgverlener zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) indienen van de aanvraag voor herregistratie. Net als iedereen moet de zorgverlener verklaren dat aan de urennorm is voldaan, dat de werkzaamheden werden uitgevoerd in de individuele gezondheidszorg en dat deze binnen het deskundigheidsgebied op het juiste niveau van het betreffende BIG-beroep vallen. Verder moet de zorgverlener zelf aangeven of er sprake is van buitenlandse werkervaring of van een werkonderbreking van 2 jaar of meer.