Experimenten met nieuwe BIG-beroepen

De Physician Assistant (PA) is op 1 september 2018 na een experimentperiode toegevoegd aan de artikel 3-beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren . Op dit moment zijn er nog 4 zorgberoepen die ook in een experimentperiode zitten of hier binnenkort mee gaan starten.

Beroepsbeoefenaars mogen in deze periode bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig verrichten en worden tijdelijk in het BIG-register opgenomen. Voor raadplegers van het BIG-register is duidelijk aangegeven welke beroepen tijdelijk zijn geregistreerd.

Experimenteerberoepen

Deze beroepen (artikel 36a beroepen) worden tijdelijk opgenomen in het BIG-register. Aan een experimenteerberoep wordt voor een periode van vijf jaar bepaalde zelfstandige bevoegdheden toegekend. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar in deze periode bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig mag verrichten.

Monitoring en evaluatie

De uitoefening van voorbehouden handelingen wordt gedurende de experimenteerperiode gemonitord en er vindt een evaluatieonderzoek plaats. Wanneer hieruit blijkt dat de registratie zorgt voor effectieve (patiënttevredenheid) en efficiënte (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) zorg, dan wordt het experimenteerberoep als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandigheid toegekend. Blijkt uit het experiment dat er toch onvoldoende meerwaarde is, dan vervalt de registratie in het BIG-register.

Voor experimenteerberoepen geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • tijdelijke BIG-registratie moeten aanvragen;
  • vallen onder het tuchtrecht;
  • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Stand van zaken

Physician Assistant

Na een succesvolle experimentperiode is de Physician Assistant vanaf 1 september 2018 als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register. PA`s zijn werkzaam in onder andere chirurgie, dermatologie, gyneacologie en plastische chirurgie. Zij voeren handelingen uit die gerekend kunnen worden tot de voorbehouden handelingen.

Klinisch Technoloog

Dit beroep is al sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat het toekennen van de zelfstandige bevoegdheid effectief is. Dit betekent dat de bevoegdheid permanent aan dit beroep wordt toegekend en dat het beroep als artikel 3-beroep in het BIG-register wordt opgenomen. De verwachting is dat dit in 2019 gaat gebeuren. Een klinisch technoloog is gespecialiseerd in bepaalde medische technologie en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vormen en technieken in diagnose en behandeling.

Bachelor Medisch Hulpverlener

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. De BMH kan vanaf 1 oktober 2018 de aanvraag indienen voor deze tijdelijke registratie.
De BMH`s zijn al sinds 1 mei 2017 een experimenteerberoep. Tijdelijke opname in het BIG-register was toen echter nog niet ingesteld. Deze zorgverleners staan daarom niet tot 1 januari 2023 tijdelijk geregistreerd, maar tot 1 mei 2022. De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.

Geregistreerd Mondhygiënist

Minister Bruins heeft aangekondigd met ingang van 1 januari 2020 te willen starten met een experiment voor mondhygiënisten die de huidige 4-jarige opleiding Mondzorgkunde hebben afgerond. Dat houdt in dat vanaf 1 januari 2020 de mondhygiënist als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen wordt in het BIG-register. Deze mondhygiënisten krijgen de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’. Tijdens de experimenteerperiode mogen zij zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.