Digitaal aanvragen BIG-registratie verbeterd

Half november komt er een nieuwe versie van het online aanvraagformulier voor BIG-registratie beschikbaar. Hierin zijn onder andere de uitkomsten van gebruikersonderzoeken meegenomen. Zo hoeft het aanvraagformulier straks niet meer te worden uitgeprint, ondertekend en teruggestuurd wanneer de aanvraag met DigiD is gedaan.

Ook is de online aanvraag vereenvoudigd en opgedeeld in logische en overzichtelijke stappen. Daarnaast krijgt de zorgverlener na het indienen van de aanvraag advies op maat over welke bewijsstukken er aangeleverd moeten worden om de registratie te voltooien.  Ook wordt het mogelijk om de aanvraag te doen op een mobiel of een tablet.

Nieuwe versie aanvraag herregistratie eind februari

De komende tijd wordt er hard gewerkt om ook de online aanvraag voor herregistratie te verbeteren.
Naar verwachting komt de nieuwe versie hiervan eind februari beschikbaar.