Herregistratie voor specialisten in opleiding

Bent u een arts in opleiding tot specialist? En is de opleiding niet afrond voordat de uiterste herregistratiedatum verloopt? Dan geldt voor u dat u herregistratie (op basis van scholing) moet aanvragen bij het BIG-register.

Hoe werkt het?

Bent u toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding? Dan kunt u de BIG-registratie behouden. U moet wel via het webformulier een aanvraag voor herregistratie op basis van scholing indienen en 85 euro betalen.
De toelating tot een wettelijk erkende specialistenopleiding betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. In dat geval is het niet nodig om een scholingsprogramma te volgen dat zich richt op het minimumniveau van het basisberoep.

Voor herregistratie vragen wij om bewijs dat u in opleiding bent tot specialist artikel 14 Wet BIG.

Apothekers, artsen, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundigen die in opleiding zijn tot specialist moeten via een brief of e-mail de volgende informatie doorgeven:

  •            het specialisme;
  •            uw BIG-nummer;
  •            uw achternaam en/of meisjesnaam met uw initialen;
  •            uw geboortedatum
  •            de (beoogde) startdatum van uw opleiding tot specialist.
  •            relatienummer (niet van toepassing voor de artsen en tandartsen)

Met deze informatie wordt uw registratie in het opleidingsregister van de beroepsorganisatie gecontroleerd. Deze informatie geldt als bewijsstuk: u hoeft dus geen actueel bewijs van uw inschrijving in het opleidingsregister op te vragen bij de beroepsvereniging.

Profielartsen (in opleiding): wel herregistratie

Profielartsen zijn geen medisch specialisten volgens artikel 14 van de wet BIG. Bent u profielarts? Dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. Als profielarts moet u, naast herregistratie als profielarts, tevens een verzoek tot herregistratie in het BIG-register doen. In tegenstelling tot geregistreerde specialisten geldt er voor profielartsen geen automatische koppeling met het BIG-register.