Meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum

Dit is een vaste rubriek in het BIG-nieuws. In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum.

Hoe ontvang ik berichten van het BIG-register?

U geeft zelf aan hoe u met het BIG-register wilt communiceren: per e-mail of per post. U kunt uw voorkeur aangeven bij uw aanvraag, of direct inloggen met DigiD. Kies voor ‘mijn gegevens’. Dan kunt u uw keuze direct aanpassen.

Kiest u voor correspondentie per e-mail? Een aantal zaken sturen wij ook per post. Bijvoorbeeld de oproep voor herregistratie of (als u in het buitenland wilt werken), of een Certificate of Current Professional Status.

Wat betekent de status van mijn aanvraag?

U kunt bij 'Mijn registratie' inzien of wij uw documenten en betaling hebben ontvangen. In uw persoonlijke dossier vindt u alle correspondentie met het BIG-register en kunt u zien wat de status van uw aanvraag is:

 • Wacht op aanvraagformulier: het aanvraagformulier is nog niet ontvangen.
 • Wacht op betaling: de betaling van het inschrijfgeld is nog niet ontvangen.
 • Te registreren aanvraagformulier: het aanvraagformulier is ontvangen en digitaal aan de aanvraag toegevoegd. Er volgt nog inhoudelijke beoordeling van de aanvraag.
 • Te controleren op compleetheid: de aanvraag wordt in behandeling genomen. Er wordt beoordeeld of alle stukken zijn ontvangen.
 • Wacht op aanvullende informatie: de aanvraag is in behandeling genomen. Uit de beoordeling is gebleken dat er documenten ontbreken om de aanvraag af te handelen. De doorlooptijd is stopgezet tot wij de gevraagde documenten ontvangen.
 • Zaak afgesloten. Dit kan meerdere betekenissen hebben:
  • Uw aanvraag is afgehandeld en u heeft een beslissing ontvangen over uw aanvraag. Is uw aanvraag positief afgerond dan is de openbare informatie van uw registratie vindbaar op de website.
  • U heeft via de website een aanvraag ingediend. Uw aanvraag is niet compleet omdat u geen papieren documenten heeft ingestuurd, of niet heeft betaald. In beide gevallen is uw aanvraag gesloten omdat u niet (tijdig) heeft gereageerd op de rappelbrief.
  • U heeft via de website een aanvraag gedaan en geen documenten opgestuurd en ook het inschrijfgeld niet betaald. Dan is uw aanvraag gesloten.

Hoe zorg ik dat mijn gegevens up-to-date zijn?

Het is belangrijk dat u zelf uw gegevens actueel houdt. Log hiervoor in met DigiD en ga naar 'mijn registratie'. Daar kunt u uw gegevens aanpassen.

Moet ik het aan jullie doorgeven als ik binnen Nederland verhuis?

Nee, zolang u in Nederland woont en geregistreerd bent in het BIG-register, krijgen wij uw adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen de GBA. Enkele weken nadat u uw adreswijziging bij de gemeente heeft doorgegeven, wordt de BRP aangepast. U kunt vervolgens via onze website controleren of de wijziging goed is verwerkt. Log hiervoor in met uw DigiD. Bent u niet meer geregistreerd of bent u wel geregistreerd, maar is uw adres niet (goed) aangepast? Stuur dan een e-mail naar info@bigregister.nl.

Let op: Heeft u een correspondentieadres opgegeven? Dan stuurt het BIG-register alle ‘papieren’ correspondentie naar dit adres, ook als uw woonadres via de BPR is geactualiseerd. Houd dus altijd zelf uw correspondentieadres actueel, of verwijder dit als u de post op uw woonadres wilt ontvangen.

Wat moet ik doen als ik in of naar het buitenland verhuis, of ik verhuis vanuit het buitenland terug naar Nederland?

Verhuist u in of naar het buitenland, of is uw BIG-registratie beëindigd? Dan moet u zelf uw adresgegevens aan ons doorgeven. U kunt uw verhuisbericht sturen naar info@bigregister.nl. Bent u weer terug uit het buitenland en weer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Geef dit door via info@bigregister.nl.

Let op: Heeft u in het buitenland gebruik gemaakt van een correspondentieadres? Houd er dan rekening mee dat dit correspondentieadres niet automatisch verdwijnt als u zich weer in Nederland vestigt. U moet dit zelf verwijderen of aanpassen. Zolang er een correspondentieadres is toegevoegd, stuurt het BIG-register eventuele ‘papieren’ correspondentie naar dit adres. Ook als uw woonadres door de BPR is geactualiseerd!

Waarom staat mijn titel niet in het BIG-register?

Het BIG-register registreert geen opleidings- en academische titels. Alleen de adellijke titels die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP), worden automatisch geregistreerd bij uw BIG-registratie.

Wat is mijn nieuwe herregistratiedatum?

Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is 5 jaar na uw positieve besluit. Dus ontvangt u op 30 november 2016 bericht dat u bent geherregistreerd? Dan is uw nieuwe datum 30 november 2021.