In gesprek over herregistratie met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

In deze editie van de BIG-nieuwsbrief vertelt Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), over de ervaringen van de NVP met herregistratie. De NVP heeft sinds 2006 overleg met het BIG-register over de herregistratie van psychotherapeuten.

Volop aandacht voor herregistratie

'Uit de vele vragen die aan de NVP over de herregistratie worden gesteld is op te maken dat het onderwerp volop ‘leeft’' geeft Buitenhuis aan. 'Veel psychotherapeuten zijn op dit moment ook echt bezig met hun herregistratie. Zij hebben na de eerste oproep in de zomer gewacht, om zoveel mogelijk uren tot hun uiterste herregistratiedatum te kunnen meetellen.'

Cliëntgebonden werkzaamheden

Naast het Klantcontactcentrum van het BIG-register zijn er veel zorgverleners die de beroepsvereniging raadplegen bij vragen. Buitenhuis geeft aan dat de vragen van psychotherapeuten aan de NVP zich met name richten op wat er wel en niet meegeteld mag worden aan uren.

'Er was bijvoorbeeld onduidelijkheid over het meetellen van cliëntgebonden werkzaamheden die zich afspelen buiten het directe contact met de cliënt, zoals dossiervoering, opstellen van een behandelplan en overleg met de verwijzer. Dit soort werk neemt bij psychotherapeuten relatief veel werktijd in beslag. We zijn er vanuit de NVP blij mee dat het BIG-register het begrip cliënturen en bedrijfsvoering nader heeft verduidelijkt.'

Psychotherapeuten met een registratie als klinisch psycholoog of psychiater

Buitenhuis vertelt dat veel klinisch psychologen en psychiaters er ten onrechte van uitgaan dat zij zich niet hoeven te herregistreren als psychotherapeut als zij ook een specialisme hebben als klinisch psycholoog of psychiater. Het specialisme klinisch psycholoog wordt aangetekend bij het beroep gezondheidszorgpsycholoog en het specialisme psychiater bij het beroep arts. Het beroep psychotherapeut is een ander basisberoep dan waarvoor men een registratie heeft als specialist. Dat betekent dat een zorgverlener zich wél moet herregistreren als psychotherapeut als hij deze BIG-registratie en beroepstitel wil behouden. Zie ook hoofdstuk 9.1 van het beoordelingskader psychotherapeuten.

Tips en adviezen voor herregistratie: gebruik het beoordelingskader, de verklaringen en de rekenhulp

Buitenhuis geeft aan dat zij van leden van de NVP hoort dat ze herregistratie zien als een goede zaak en een waarborg van de kwaliteit. Om het proces van herregistreren zo makkelijk mogelijk te maken, heeft ze een aantal tips:

'Gebruik het beoordelingskader voor psychotherapeuten op de website van het BIG-register. Daar is veel informatie te vinden. Daarnaast zijn de verklaringen werkervaring goed om te gebruiken. Voor de zelfstandige beroepsbeoefenaren is de rekenhulp zelfstandig beroepsbeoefenaar op basis van cliëntcontacturen erg handig. Psychotherapeuten in loondienst als (tevens) GZ-psycholoog of klinisch psycholoog kunnen gebruik maken van de werkgeversverklaring gecombineerde werkzaamheden psychotherapeut - GZ-psycholoog.'

Meer informatie op de website van de NVP