Bewijs van taalvaardigheid verplicht voor BIG-registratie per 1 januari 2017

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit de Nederlandse overheid en de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt.

Daarom is per 1 januari 2017 een bewijs van taalvaardigheid verplicht voor een BIG-registratie. Het soort bewijs en de procedure hangen af van het land waar u uw diploma heeft behaald.

Nederlands diploma

Als bewijs van taalvaardigheid geldt:

  • diploma’s van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling, of
  • een diploma van een voltooide Nederlandstalige opleiding van het beroep waarvoor u zich wilt registreren.

Europees diploma

Lees meer over het bewijs van taalvaardigheid voor zorgverleners met een Europees diploma.

Een diploma van buiten Europa (diploma moet nog erkend worden)

Als u een niet-Europees diploma heeft vraagt het BIG-register in het kader van de erkenningprocedure om een taaltoets af te leggen. Na uw erkenning kunt u een BIG-registratie aanvragen. Uw erkenning geldt als bewijs van taalvaardigheid. Lees meer over de procedure van erkenning.