Meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum

In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum.

Wanneer moet ik herregistreren?

U kunt in uw digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ zien wat uw uiterste herregistratiedatum is. Uiterlijk zes maanden voor deze datum krijgt u van het BIG-register via de post een oproep. Heeft u 12 weken voor uw uiterste herregistratiedatum nog niet op de oproep gereageerd? Dan sturen we u een herinnering.

Hoe weet ik of ik aan de criteria voldoe?

Op de website van het BIG-register staan per beroep de criteria voor herregistratie. Wilt u herregistreren op basis van werkervaring, dan is het belangrijk dat u in het beoordelingskader nagaat of deze werkzaamheden aan de voorwaarden voldoen.

Moet ik direct bij mijn aanvraag bewijsstukken meesturen?

Nee, u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen als wij hierom vragen. Hier krijgt u apart bericht van. Welke documenten als bewijs gelden is afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie hiervoor www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. U kiest zelf welk bewijsstukken u opstuurt. Door u deze keuzevrijheid te geven, kunt u het bewijs sturen dat voor u het gemakkelijkste is en zo weinig mogelijk kosten met zich meebrengt.
Let op: Wij moeten de echtheid van de documenten kunnen beoordelen. Zorg bijvoorbeeld voor originele bewijsstukken (origineel logopapier en met originele ondertekening) of een origineel gewaarmerkte kopie.

Hoe kan ik als werkgever mijn personeel helpen bij de herregistratie?

Als uw medewerker bewijsstukken van de werkervaring moet aanleveren, dan kunt u een werkgeversverklaring voor deze werknemer opstellen. Op de website vindt u de voorwaarden waar een werkgeversverklaring aan moet voldoen en diverse sjablonen.