Terugblik herregistratie 2016

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht voor apothekers, tandartsen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Zorgverleners met een diploma behaald vóór 1 januari 2012, moesten zich herregistreren vóór 1 januari 2017.

Redenen niet herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd
  • Wonen en/of werken in het buitenland
  • Andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is (bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie)

Cijfers

Van de ruim 30.000 zorgverleners die in 2016 herregistratie moesten aanvragen, zijn er eerder dit jaar 12.070 niet geherregistreerd.

Daarvan waren:

  • 7.467 zorgverleners 65 jaar of ouder (61,9%)
  • 4.603 zorgverlenersjonger dan 65 jaar (38,1%)

Van de zorgverleners die jonger zijn dan 65 jaar woonden er:

  • 903 in België, Luxemburg en Duitsland (19,6%)
  • 2.654 in Nederland (57,7%)
  • 1.046 in andere landen dan hierboven genoemd (22,7%)

Het land van vestiging zegt niets over het land waar de zorgverlener werkzaam is.

Meer informatie

Op de website is meer informatie te vinden over het aantal geregistreerde zorgverleners in het BIG-register op dit moment.