Informatiebijeenkomst Algemene kennis en vaardigheden toets (AKV-toets)

Als u in Nederland werkt als zorgverlener moet u de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Vanuit het belang van de kwaliteit van de zorg wordt belang gehecht aan communicatie in het Nederlands tussen u als zorgverlener en uw patiënt of cliënt.

Een belangrijk onderdeel van de procedure voor een verklaring van vakbekwaamheid is daarom de AKV-toets. Kennis van de Nederlandse taal is het belangrijkste onderdeel van deze toets. Het is daarom van groot belang dat u als zorgverlener de Nederlandse taal beheerst voordat u een aanvraag doet.

De AKV-toets wordt door twee instellingen afgenomen (Cito of Babel). Welke instelling van toepassing is hangt af van het beroep.

Informatiebijeenkomsten

Omdat wij het belangrijk vinden dat zorgverleners weten wat ze kunnen verwachten bij het afleggen van de toetsen, organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomst wordt vaak bij de toetsinstelling zelf gegeven. Heeft u interesse of vragen? Meld u aan. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie over de locatie van de bijeenkomst.