'Herregistratie scheidt het kaf van het koren'

In 2016 moesten veel apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen zich voor het eerst herregistreren. Jacqueline Konings, hoofd van het BIG-register, vroeg tandarts Paul Robijns naar zijn ervaringen met- en visie op herregistratie in het BIG-register.

“Vooraf zat ik er best tegenaan te hikken” geeft Robijns aan. “De aanvraag leek veel werk en ik merkte dat ook collega’s ermee zaten te stoeien. Uiteindelijk viel het erg mee en was het zo gedaan. Ik kan mijn collega’s zeker aanbevelen om het juiste softwareprogramma te gebruiken; dan heb je de bewijsstukken met een druk op de knop geregeld.”

Zin van herregistratie

Konings is benieuwd of Robijns de zin van herregistratie inziet. “Ja, die zie ik zeker. Kanttekening daarbij is wel dat ik met het aantonen van mijn uren eigenlijk alleen maar laat zien dat ik heb gewerkt. Meer niet.” Konings: “Dat zijn natuurlijk wel uren binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u geregistreerd bent.”

Eisen scherper stellen

Van Robijns mogen de eisen aangescherpt worden: “Uiteindelijk scheidt herregistratie het kaf van het koren. Ik vind het logisch dat ik als zorgverlener steeds up-to-date moet zijn. Herregistratie draagt daaraan bij.”

Eerste keer

Op de vraag van Konings of de tandarts nog tips heeft voor het BIG-register geeft Robijns aan: “Het was de eerste keer voor mij en voor veel collega’s. Ook voor het BIG-register was deze groep de eerste keer. Ik begrijp dat er daarom veel vragen waren. Ook de softwarefabrikanten hebben veel vragen gekregen bijvoorbeeld.
Nu is alles veel duidelijker en ik verwacht dat het een volgende keer ook veel eenvoudiger zal zijn. Ik ben dan in ieder geval een stuk beter voorbereid, onder meer omdat ik weet hoe ik mijn bewijsstukken kan regelen via mijn eigen softwareprogramma.”