Nieuwe beroepen in het BIG-register

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat zij voornemens is 3 nieuwe basisberoepen op te nemen in de Wet BIG. Het gaat om de beroepen huidtherapeut, physician assistant en orthopedagoog generalist.

Waarom is voor deze beroepen straks een BIG-registratie verplicht?

Huidtherapeut

Het toepassen van licht- en laserbehandelingen wordt een voorbehouden handeling. Ondeskundige toepassing kan leiden tot ernstige complicaties. De minister stelt de patiëntveiligheid voorop en vindt dat deze behandeling alleen door BIG-geregistreerde zorgverleners mag worden gedaan. Huidtherapeuten die hiervoor zijn opgeleid krijgen met hun BIG-registratie een zelfstandige bevoegdheid om te laseren.

Physican assistants

Physican assistants zijn werkzaam in onder andere chirurgie, dermatologie, gyneacologie en plastische chirurgie. Zij voeren handelingen uit die gerekend kunnen worden tot de heelkundige handelingen. Daarom worden zij opgenomen in het BIG-register.

Orthopedagoog generalist

De werkzaamheden van de orthopedagoog zijn gericht op de individuele gezondheidszorg. Daarom is het van belang dat patiënten zorg krijgen van daarvoor opgeleide professionals die geregistreerd staan in het BIG-register.

Ook herregistreren

De zorgverleners van deze nieuwe BIG beroepen moeten in het kader van patiëntveiligheid en kwaliteit ook periodiek aantonen dat zij hun kennis en vaardigheden op dit vlak onderhouden en deskundig zijn. Dat betekent dat ook zij zich straks iedere 5 jaar moeten herregistreren in het BIG-register.