Meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum

Dit is een vaste rubriek in het BIG-nieuws. In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum.

Wanneer moet ik herregistreren?

Een half jaar voor de uiterste herregistratie krijgt u een oproep. Voldoet u nu al aan de eisen voor herregistratie? Wacht dan niet te lang met uw aanvraag. Houd er rekening mee dat de uiterste herregistratiedatum van uw volgende registratieperiode vijf jaar na de datum van het positief besluit is. Daarom lijkt het misschien verstandig om zo lang mogelijk te wachten met uw aanvraag. Maar er zijn ook voordelen als u de herregistratie tijdig aanvraagt:

  • We doen er alles aan om zorgverleners snel te helpen. De verwachting is dat het de laatste maanden van 2016 erg druk zal zijn. U moet dan rekening houden met langere wachttijden.
  • Als u op tijd begint is er voldoende tijd voor het eventueel opsturen van bewijsstukken of aanvullende documenten.
  • U loopt een kleiner risico op doorhaling van uw registratie als blijkt dat u niet voldoet aan de werkervaringseisen van herregistratie. U heeft dan immers nog de mogelijkheid om scholing te volgen.

Hoe weet ik of mijn werkzaamheden meetellen voor herregistratie?

In de beoordelingskaders vindt u per beroep uitleg en voorbeelden. U stelt zelf vast of in uw specifieke geval de uren meetellen. U weet welke werkzaamheden u doet en kunt het beste beoordelen of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen.

Het BIG-register kan vooraf niet bevestigen of uw werkzaamheden meetellen. U ontvangt alleen een beoordeling na een formele, volledige en betaalde aanvraag. Natuurlijk kunt u wel overleggen met uw collega’s, of eventueel een werkgever. Houd er rekening mee dat werkervaring relevant moet zijn voor het beroep waarvoor u wilt herregistreren. Als wij vragen om bewijzen moet u dit kunnen aantonen.

Moet ik van 5 jaar bewijsstukken opsturen?

Nee, het BIG-register heeft geen volledig overzicht nodig van álle uren die u de afgelopen 5 jaar heeft gewerkt. Vragen wij u uw aanvraag te onderbouwen met bewijsstukken? Stuur ons dan de bewijsstukken van de meest recente werkervaring en ga terug tot u (ruim) aan het vereiste aantal uren zit (afhankelijk van uw beroep is dit 2080 of 3120 uur).

Moeten specialisten en specialisten in opleiding ook herregistreren?

Zolang u bent ingeschreven in een wettelijk erkend specialistenregister hoeft u zich niet te herregistreren in het BIG-register. Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in paragraaf 6.1 van het algemeen deel van het beoordelingskader.

Bent toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding? Dan moet u wel een aanvraag voor herregistratie doen bij het BIG-register. De toelating tot de specialistenopleiding betekent dat u beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. Lees meer...

Wat is mijn nieuwe herregistratiedatum?

Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is 5 jaar na uw positieve besluit. Dus ontvangt u op 30 november 2016 bericht dat u bent geherregistreerd? Dan is uw nieuwe datum 30 november 2021.