Herregistratie op basis van scholing: wat betekent dat?

Apothekers, gz-psychologen, psychotherapeuten en tandartsen die niet aan de werkervaringseis voldoen, kunnen via specifieke scholing en/of toetsing herregistratie aanvragen. Voor herregistratie op basis van scholing is een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) nodig.

Voor ieder beroep is een scholingstraject vastgesteld. Voor de artsen is het scholingstraject nog in ontwikkeling.

Scholing: waar en wanneer?

De duur van een scholingstraject varieert per beroepsgroep en per zorgverlener. In bepaalde situaties kan een scholingstraject 8 maanden duren. De opleidingsinstellingen hebben data vastgesteld waarop de toetsing plaatsvindt. Informatie over scholing en toetsing is per beroepsgroep beschikbaar via de website van het BIG-register.

Wie verzorgt de scholing?

Tandartsen:

ACTA verzorgt de toets voor de tandartsen en geeft aan dat het aantal deelnemers per toetsmoment beperkt is. Dit betekent dat tandartsen die via het scholingstraject herregistratie gaan aanvragen zich tijdig moeten aanmelden voor de toets. Informeer tijdig naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het scholingstraject. Ook als uw uiterste herregistratiedatum in 2017 ligt!

GZ-psychologen en psychotherapeuten:

LOGO verzorgt de toets voor de gz-psychologen en psychotherapeuten en geeft aan dat op tijd moet worden begonnen met het scholingstraject. Het scholingstraject kan veel tijd in beslag nemen.

Apothekers:

PAOFarmacie organiseert in samenwerking met de KNMP informatiebijeenkomsten en neemt dit jaar 2 keer de toets af. Zorg voor tijdige inschrijving om verzekerd te zijn van een plek.

Er is geen uitstel voor herregistratie vanwege vertraging met scholing en toetsing.