Werkgevers mogen functiecatalogus aanleveren voor herregisstratie

Herregistratie in het BIG-register kan ook bij werkgevers voor een hogere werkdruk zorgen. De BIG-geregistreerde zorgverlener in loondienst vraagt vaak om een werkgeversverklaring. Deze moet worden ingevuld en er moet een functiebeschrijving worden bijgevoegd. Daarom is onlangs besloten dat een functiecatalogus volstaat. Deze catalogus bestaat uit een overzicht van functietitels met functieomschrijvingen als bijlage. Bij controle van de bewijsstukken zoekt het BIG-register de functieomschrijving in de catalogus op.

De catalogus

De catalogus is een digitaal document. De catalogus bevat functietitels en de bijhorende functieomschrijvingen van beroepen die binnen de organisatie voorkomen en waarvoor BIG-registratie verplicht is. Uit de catalogus moeten verder blijken dat:

  • de werkzaamheden van de omschreven functies vallen binnen de individuele gezondheidszorg;
  • de functies behoren tot het beroepspecifieke deskundigheidsgebied;
  • de functies zelfstandig worden uitgevoerd op het juiste niveau;

Het is belangrijk dat de werkgeversverklaring een functiebenaming laat zien die voorkomt in de catalogus. Zorginstellingen die gebruik willen maken van deze werkwijze kunnen een eigen catalogus opstellen en deze mailen aan het BIG-register (info@BIGregister.nl).