Gebruikersonderzoeken BIG-register

Eens de zoveel tijd voert het BIG-register een aantal gebruikersonderzoeken uit. Doel van deze onderzoeken is het verbeteren van het (her)registratieproces in het BIG-register. Tijdens deze onderzoeken doorlopen deelnemers bijvoorbeeld een testaanvraagproces of beoordelen brieven. Zo wordt duidelijk waar knelpunten zitten of waar meer uitleg nodig.

Uitkomsten

Op basis van de uitkomsten wordt altijd gekeken wat op korte en langere termijn mogelijk is aan verbeteringen. Enkele weken geleden is een onderzoek onder herregistranten gehouden. Daaruit bleek onder andere dat er knelpunten zitten bij het invoeren van de werkervaring en dat dit te maken heeft met de opbouw van schermen. Ook is bij een aantal onderdelen meer tekstuele uitleg nodig. De komende tijd gaan we bekijken hoe dit verbeterd kan worden.

Wie werken mee aan de onderzoeken?

Voor herregsitratie zijn dit meestal zorgverleners die op het punt staan zich te herregistreren. Voor de eerste registratie testen we vaak met pas afgestudeerde zorgverleners. Onze ervaring is dat veel zorgverleners het leuk vinden om mee te doen en om collega`s die zich (in de toekomst) moeten herregistreren te helpen met een verbeterd proces.

Kan ik ook meedoen?

Ja, dat kan. Voor het komende onderzoek hebben we al deelnemers, maar er komen zeker ook weer nieuwe onderzoeken. Wij plaatsen dan een oproep op deze website en op Twitter. Elke deelnemer krijgt een cadeaubon van 25 euro.