Tips van het BIG-register

Wilt u een BIG-registratie aanvragen? Of herregistratie aanvragen? Dan heeft het BIG-register een aantal tips voor u die van pas kunnen komen bij uw aanvraag.

In plaats van uw originele diploma of een gewaarmerkte kopie is het nu ook mogelijk om een digitaal uittreksel aan te leveren uit het diplomaregister van DUO. Op de website van DUO ziet u of uw Nederlandse diploma is opgenomen in het diplomaregister. Lees meer over het digitaal uittreksel

Heeft u een aanvraag voor herregistratie gedaan? Kijk goed of wij u om bewijsstukken vragen. Hierover ontvangt u bericht via post of e-mail (u geeft zelf uw voorkeur aan). De bewijsstukken moeten binnen 6 weken naar het BIG-register worden verstuurd.

Zorg dat u uw bewijzen van uw werkervaring op tijd bij de hand heeft. bent u geselecteerd? Dan moet u uw bewijsstukken binnen 6 weken opsturen naar het BIG-register. Lees meer over bewijsstukken.

Heeft u een verklaring nodig om uw aanvraag voor herregistratie te onderbouwen? Het BIG-register heeft standaardverklaringen opgesteld die u kunt gebruiken.

Heeft u aangegeven dat u berichten van het BIG-register per e-mail wilt ontvangen? Zorg dan altijd voor een actueel e-mailadres. Voeg dan info@bigregister aan de veilige afzenders toe zodat u geen e-mails mist. Wilt u iets wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn registratie’. In uw digitale dossier wordt alle correspondentie met het BIG-register opgeslagen.

Gebruik het beoordelingskader bij uw aanvraag herregistratie. De beoordelingskaders vindt u op de pagina van uw beroep. Deze zijn per vandaag geactualiseerd. Zie met name de toevoeging van promovendi voor alle beroepen.

Wij doen ons uiterste best om onze diensten continu te kunnen aanbieden. De beschikbaarheid van diensten van derden (zoals DigiD) kunnen wij beperkt beïnvloeden. Neem daarom geen risico en wacht niet tot het uiterste moment met uw aanvraag!