Meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum

Dit is een vaste rubriek in het BIG-nieuws. In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum.

Wat is de procedure rondom mijn aanvraag herregistratie?

Uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum sturen we u de eerste brief. In deze brief leggen we uit wat u moet doen als u herregistratie in het BIG-register wilt aanvragen. U ontvangt ook een e-mail als uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u herregistratie aanvragen? Zorg dan dat u zeker weet dat u voldoet aan de eisen. Op de website vindt u alle uitleg over de herregistratieprocedure. Zie ook de tips voor herregistratie.

Kan ik al vooraf duidelijkheid krijgen of mijn werkzaamheden meetellen voor herregistratie?

Het BIG-register kan niet bevestigen of uw werkzaamheden meetellen vóórdat u een aanvraag voor herregistratie doet. U ontvangt alleen een beoordeling na een formele, volledige en betaalde aanvraag. Raadpleeg ook het beoordelingskader voor meer uitleg en voorbeelden. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van en rekenhulp waarmee u voordat u een aanvraag doet kunt uitrekenen of u voldoende werkervaring heeft. De rekenhulp verschijnt deze zomer op de website.

U stelt zelf vast of in uw specifieke geval de uren meetellen. U weet welke werkzaamheden u doet en kunt, mede op basis van het beoordelingskader, het beste beoordelen of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen. Overleg eventueel met collega’s, uw werkgever of uw beroepsorganisatie.

Waar vind ik meer informatie over bewijsstukken?

Zie de toelichting bewijsstukken voor een overzicht van mogelijke bewijsstukken. In de toelichting staat ook welke stukken u in kopie, en welke u origineel moet aanleveren.

Hoe weet ik of mijn bewijsstukken zijn aangekomen?

Na ontvangst van uw documenten, hebben we enkele dagen nodig om deze toe te voegen aan uw digitale dossier. Daarna kunt u in uw dossier zien of de door u opgestuurde documenten zijn ontvangen. In uw digitale dossier kunt u ook de status zien van uw aanvraag.

Ik ben niet meer werkzaam binnen het beroep, wat moet ik doen?

Als u niet meer werkzaam bent binnen uw beroep, dan kunt u overwegen of herregistratie in het BIG-register voor u nodig is. Besluit u geen herregistratie aan te vragen? Dan kunt u dit aangeven via ‘Mijn registratie’. Zie ook de veelgestelde vraag Ik wil niet herregistreren. Wat moet ik doen? U ontvangt een bevestiging dat uw registratie in het BIG-register na uw uiterste herregistratiedatum automatisch wordt doorgehaald.

Doet u niets? Dan wordt uw registratie automatisch doorgehaald na uw uiterste herregistratiedatum. Als u niets doet ontvangt u nog wel 2 herinneringsbrieven van ons. Wilt u wel herregistreren, maar heeft u niet voldoende uren gewerkt? Dan kunt u herregistreren op basis van scholing. Op onze website vindt u informatie over de scholingseis voor uw beroep.

Ik voldoe niet aan de criteria. Wat betekent dat?

Als u niet aan de eisen voor herregistratie voldoet wordt u doorgehaald in het BIG-register. Doorhalen gebeurt als de uiterste herregistratiedatum is verlopen. Met de doorhaling van de inschrijving komen de rechten en plichten van de Wet BIG te vervallen:

  • U mag uw beroepstitel alleen nog voeren als er 'niet praktiserend' achter staat. Dit mag alleen als de doorhaling niet te maken heeft met een strafrechtelijke ontzetting uit het beroep, onder curatelestelling, buitenlandse bezwaren of een tuchtrechtelijke schorsing.
  • U mag niet zelfstandig voorbehouden handelingen meer uitvoeren (bijvoorbeeld geneesmiddelen voorschrijven).
  • U valt niet meer onder de regels van het tuchtrecht van de Wet BIG.

Ik ben met meer beroepen geregistreerd in het BIG-register. Hoe moet ik mijn herregistratie regelen?

Voor elk beroep waarmee u bent geregistreerd gelden specifieke werkervaringseisen. Is er overlap in het deskundigheidsgebied en voldoen uw gewerkte uren aan de eisen van beide registraties? Dan mag u de gewerkte uren voor beide registraties meetellen. Werkt u in één beroep, maar wilt u de registratie voor het andere beroep behouden? Dan kunt u een scholingstraject volgen voor het andere beroep.

Wat is mijn nieuwe herregistratiedatum?

Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is 5 jaar na uw positieve besluit. Dus ontvangt u op 30 november 2016 bericht dat u bent geherregistreerd? Dan is uw nieuwe datum 30 november 2021.