Bewuste keuze om wel of juist niet te herregistreren

Herregistreren: wel of niet? Voor sommige zorgverleners is het een logische en noodzakelijke stap. Anderen kiezen ervoor om niet te herregistreren. Bijvoorbeeld omdat ze in een ander beroep werken.

We spraken met 2 zorgverleners: Jan Cleyndert, tandarts in Duitsland, kiest er heel bewust voor om zijn BIG-registratie in Nederland te behouden. Wim Davidse, secretaris van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid en van origine arts, herregistreert zich niet.

Tandarts in Duitsland, maar toch graag een Nederlandse BIG-registratie

Al 28 jaar werkt Jan Cleyndert in zijn praktijk in Duitsland. 'Ik ben hier naartoe gegaan na mijn opleiding in Nederland. In die tijd was er een wachttijd van 10 jaar voor ziekenfondsmedewerkers (tandartsen die in dienst waren van het ziekenfonds, red.) en dat vond ik te lang. Daarom ben ik naar Duitsland gegaan en daar werk ik nu naar volle tevredenheid.'

Toch kiest Cleyndert voor herregistratie in Nederland. 'Ik heb mij ver ontwikkeld in het orthodontievak en adviseer Nederlandse collega’s daar regelmatig over. Momenteel blijft het bij advies, maar als ik ooit zelf nog wil behandelen, dan wil ik dat dat goed geregeld is. Daarom wil ik mijn BIG-registratie behouden. Ook als dat betekent dat ik daarvoor moeite moet doen.'

Veel verantwoording en papierwerk

De tandarts in Duitsland geeft aan dat het regelen van zijn herregistratie veel papierwerk betekent. 'Ik vind het eerlijk gezegd wel erg veel wat ik allemaal moet verantwoorden, waaronder al mijn financiële gegevens. Dat voelt wat overdreven. Daarnaast heb ik er moeite mee dat ik moet bewijzen dat ik voldoe aan het niveau, terwijl ik al zo lang een eigen praktijk run. Ik begrijp het principe achter herregistratie en actualisatie van het register wel, maar het kost me dus wel behoorlijk wat inspanning.'

Afscheid van een medische carrière

Wim Davidse werkte vroeger als huisarts. Nu houdt hij zich bezig met buitenlandse zorgverleners die in Nederland willen werken. 'Ik miste de bevlogenheid voor een lange carrière als huisarts, denk ik', vertelt Davidse. 'Maar in mijn huidige werk komt het wel goed van pas dat ik de gezondheidsector goed ken.'

Davidse begrijpt dat hij niet meer in het BIG-register staat als hij zich niet herregistreert. 'Ik zou natuurlijk scholing kunnen volgen, maar ik zie niet in waarom ik als arts geregistreerd zou willen blijven. Ik voer het vak al lange tijd niet meer uit en het heeft voor mij ook geen emotionele waarde om de beroepstitel te blijven voeren.'

Voldoende ‘vlieguren’ maken

'Het enige dat straks ook niet meer kan is een recept uitschrijven. Dat deed ik heel af en toe nog voor mezelf. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. Dus ik vind het heel terecht dat het daarmee straks ook afgelopen is. Het is goed dat er een actueel register van beroepsbeoefenaren ontstaat die voldoende werken in het beroep. Ik begrijp dat er besloten is om dat periodiek te toetsen. Als piloot moet je immers ook genoeg bijscholing volgen en vlieguren maken om te mogen werken.'