Informatie over niet verzonden aanvragen herregistratie

Heeft u in de afgelopen weken een aanvraag voor BIG-herregistratie opgestart, maar nog niet verzonden? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Nog niet verzonden aanvragen kunnen niet mee naar nieuw aanvraagformulier

Op dinsdag18 juni gaan wij over op een nieuw en verbeterd aanvraagformulier voor BIG-herregistratie. Omdat we in dit nieuwe formulier gebruik maken van andere technieken, kunnen niet verzonden aanvragen niet worden overgezet naar het nieuwe formulier. Afhankelijk van uw situatie en wensen zijn er een aantal mogelijkheden:

Ligt uw uiterste herregistratie datum voor 18 juni?

Verstuur dan uw huidige aanvraag nog voor 17 juni 23:59. Wacht u nog op documenten uit het buitenland? Verstuur dan toch uw aanvraag en neem contact met ons op via de mail.

Wilt u graag gebruik gaan maken van het nieuwe gebruikersvriendelijke formulier?

Start dan een nieuwe aanvraag na dinsdag18 juni. Alle vragen en de toelichtingen zijn tegen het licht gehouden, verduidelijkt en waar nodig aangevuld. Ook is de aanvraag vereenvoudigd en opgedeeld in logische en overzichtelijke stappen.

Liever uw huidige aanvraag afmaken?

Verstuur deze dan uiterlijk voor 17 juni 23:59

Wilt u geen aanvraag meer doen?

Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt mogelijk nog een herinnering en na uw uiterste herregistratiedatum het definitieve besluit van doorhaling uit het BIG-register.

Heeft u vragen?

Stuur dan een mailbericht aan ons klantcontactcentrum