Voornemen uitstel herregistratie artsen

De minister heeft aangekondigd dat zij van plan is om de herregistratie van artsen met 1 jaar uit te stellen. Dit betekent dat voor alle artsen met een diplomadatum van vóór 1 januari 2013 (was 1 januari 2012) geldt dat de nieuwe uiterste herregistratiedatum is verplaatst naar 31 december 2017 (was 31 december 2016). Momenteel wordt de regelgeving hierop aangepast. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2016 rond zijn.

Het voornemen tot uitstel van de uiterste herregistratiedatum betekent geen verlenging van de periode waarin de gewerkte uren voor herregistratie moeten zijn opgebouwd. Dit blijft 5 aaneengesloten jaren. Als u zich herregistreert in 2017 gaat het BIG-register uit van de meest recente werkervaring.

Heeft u een diplomadatum van vóór 1 januari 2013 en heeft u de werkervaring van 2012 nodig voor uw herregistratie? Dan moet u dit aangeven bij uw aanvraag. Van belang is dan de datum dat u bent ingeschreven in het BIG-register.

Voorbeeld

Bent u voor het eerst ingeschreven op 30 mei 2012? Dan gelden de uren van 30 mei 2012 tot en met 30 mei 2017. Doet u voor 30 mei 2017 een aanvraag? Dan gelden de uren tot aan het moment van uw aanvraag.