Veelgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum

Dit is een vaste rubriek in het BIG-nieuws. In deze rubriek leest u de meestgestelde vragen aan het Klantcontactcentrum. Deze keer aandacht voor de apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen die vanaf 2016 voor het eerst gaan herregistreren.

Wanneer moet ik herregistreren?

Via de website kunt u inloggen met uw Digid. In uw digitale dossier kunt u vervolgens zien wat uw uiterste herregistratiedatum is. Het BIG-register stuurt u uiterlijk 6 maanden voor deze datum een oproep. Het is belangrijk om alvast op de website de voorwaarden voor herregistratie te bekijken. Deze informatie vindt u in de beoordelingskaders.

Wat is de procedure rondom mijn aanvraag herregistratie?

De herregistratieprocedure geeft een uitleg over alles rondom uw aanvraag. Zie ook de tips voor herregistratie.

Ik ben gepensioneerd. Wat zijn de gevolgen als ik niet meer ben geregistreerd?

Voldoet u niet (meer) aan de criteria voor herregistratie? Bijvoorbeeld omdat u vanwege uw pensionering niet meer voldoet aan de werkervaringeis? Dan wordt uw registratie doorgehaald. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de rechten en plichten die horen bij uw beroep. U mag bijvoorbeeld uw beroepstitel na doorhaling niet voeren zonder de toevoeging ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). U laat op deze manier wel zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft afgerond. Het niet meer voeren van de beroepstitel betekent dat u de titelgebonden voorbehouden handelingen niet langer zelfstandig mag uitvoeren. Voor artsen betekent dit bijvoorbeeld dat zij geen recepten meer mogen uitschrijven.

Ik werk niet in Nederland. Is herregistratie nodig?

Een BIG-registratie is over het algemeen alleen nodig als u in Nederland werkt. Komt u in de toekomst weer terug naar Nederland om te werken? Dan kunt u zich weer registreren in het BIG-register, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als nu. Lees meer…

Ik heb in het BIG-register een aantekening als specialist. Moet ik mij herregistreren in het BIG-register?

Nee, zorgverleners met een aantekening als specialist zijn geregistreerd in een wettelijk erkend specialistenregister. Omdat u als specialist al aan de herregistratie-eisen voor dat specialisme moet voldoen hoeft u zich niet apart te herregistreren in het BIG-register. Lees meer…