Nieuw specialisme openbaar apotheker

Het specialisme openbare farmacie is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wettelijk erkend als specialisme. Daarmee wordt de titel 'openbaar apotheker' een wettelijk beschermde titel. Voor patiƫnten en zorgverleners wordt hiermee duidelijker waarvoor ze een openbaar apotheker kunnen raadplegen.

Een openbaar apotheker verschilt van een basisapotheker door extra opleiding en vaardigheden. Bijvoorbeeld door hoog complexe zorg, multidisciplinaire zorg, medicatiebeoordeling, medicatiebewaking en medicatieoverdracht, palliatieve zorg en ouderenzorg.

Specialistenregistratiecommissie

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 2650 openbaar apothekers geregistreerd in het wettelijk erkende specialistenregister van de KNMP. Naar verwachting zijn deze registraties in mei van dit jaar aangetekend en zichtbaar in het BIG-register.

Brief herregistratie

Bent u openbaar apotheker? Dan ontvangt u volgende week een brief over herregistratie. Omdat uw specialisme wettelijk is erkend als specialisme is deze brief niet van toepassing op u.

Als specialist moet u al aan de herregistratie-eisen voor dat specialisme voldoen. Daarom hoeft u zich als openbaar apotheker niet apart te herregistreren in het BIG-register.