Het BIG-register in 2016

Op de eerste plaats wens ik u een gezond en inspirerend 2016. Graag blik ik in deze eerste nieuwsbrief van 2016 met u vooruit op een jaar waarin er veel staat te gebeuren in de gezondheidszorg en voor ons als BIG-register.

In dit jaar versterken we de samenwerking met Europese partners. Vanaf 18 januari is het voor zorgverleners mogelijk om met een Europese Beroepskaart een aanvraag te doen om te gaan werken in het buitenland.

Uitwisseling bevoegdheidsbeperkingen tussen de Europese lidstaten

Vanaf januari 2016 bepaalt Europese wetgeving dat alle EU-lidstaten bevoegdheidsbeperkingen uitwisselen. Dit betekent dat alle bevoegdheidsbeperkende maatregelen in het BIG-register via een Europees elektronisch systeem worden doorgegeven aan de andere lidstaten en omgekeerd.

Herregistratie

In het kader van kwaliteit in de zorg zullen vanaf 2016 ook de tandartsen, apothekers, GZ psychologen en psychotherapeuten gaan herregistreren.

Daarnaast is er vanaf januari 2016 sprake van een nieuw wettelijk erkend specialisme: de openbaar apotheker.

Verhuizing

In 2016 verhuist het BIG-register naar een andere locatie. Houd de contactgegevens op de website in de gaten.

Tips of opmerkingen?

Heeft u nog tips of opmerkingen voor het BIG-register? Laat het ons weten.

Jacqueline Konings
Afdelingshoofd BIG-register