Herregistratie: beoordelingskader artsen en aankondiging

Het beoordelingskader voor de artsen is vastgesteld. In het beroepsspecifieke deel vindt u onder meer informatie over de mee te tellen werkzaamheden voor herregistratie. Ook is er aandacht voor casuïstiek.

Gebruik het beoordelingskader bij de voorbereiding op uw herregistratie. U vindt de beoordelingskaders per beroep op de website.

Aankondiging herregistratie

  • Bent u apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of tandarts?
  • Is uw uiterste herregistratiedatum 31 december 2016?
  • En heeft u geen aantekening in het BIG-register als specialist?

Dan ontvangt u volgende week een brief over herregistratie. Actuele informatie over herregistratie voor uw beroep vindt u op de website van het BIG-register.