Wat is mijn herregistratiedatum?

Alle zorgverleners in het BIG-register moeten elke 5 jaar herregistratie aanvragen. Het BIG-register stuurt iedereen van wie de uiterste herregistratiedatum (UHD) binnen 6 maanden verloopt, een oproepbrief. Weet u niet meer (precies) wat uw eigen UHD is, dan kunt u dit nakijken in het overzicht in uw digitale dossier. Uw UHD staat ook in het laatste (her)registratie besluit dat u van ons heeft ontvangen.