Wat is mijn herregistratiedatum?

Wanneer u moet herregistreren hangt onder andere af van de datum van uw diploma. Meestal is dat 5 jaar na de datum van uw diploma. Bent u al geregistreerd? Dan vindt u de uiterste herregistratiedatum ook in uw digitale dossier. Bent u nog niet geregistreerd? Lees dan hieronder of en wanneer u moet herregistreren.

Op deze pagina:

  • Geregistreerd met een Nederlands diploma;
  • Geregistreerd met een buitenlands diploma;
  • Nog niet geregistreerd en diploma jonger dan 5 jaar;
  • Nog niet geregistreerd en diploma ouder dan 5 jaar;
  • Nog niet geregistreerd en erkenning beroepskwalificatie of verklaring vakbekwaamheid.

Geregistreerd met een Nederlands diploma

Apothekers, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, tandartsen en verloskundigen en verpleegkundigen:  5 jaar na datum diploma

Is uw diploma ouder dan 5 jaar? Dan kunt u uw uiterste herregistratiedatum raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’).

Artsen: 5 jaar na datum diploma

Artsen krijgen 1 jaar uitstel voor herregistratie. Is uw diploma afgegeven vóór 1 januari 2013? Dan geldt als uiterste herregistratiedatum 31 december 2017.

Geregistreerd met een buitenlands diploma

Verloskundigen en verpleegkundigen met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma

Is uw diploma ouder dan 5 jaar? Dan kunt u uw uiterste herregistratiedatum raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’).

Apothekers en tandartsen  met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma

Is uw diploma afgegeven vóór 1 januari 2012? Dan geldt 31 december 2016 als uiterste herregistratiedatum.

Artsen met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma

Artsen krijgen 1 jaar uitstel voor herregistratie. Is uw diploma afgegeven vóór 1 januari 2013? Dan geldt voor u 31 december 2017 als uiterste herregistratiedatum.

Nog niet geregistreerd en diploma jonger dan 5 jaar

U kunt zich laten registreren ook als u nog niet aan de eisen van herregistratie voldoet. 5 jaar na de datum van uw diploma moet u zich herregistreren en voldoen aan de gestelde eisen.

Als u een aanvraag registratie doet met een diploma dat tussen de 4 en 5 jaar oud is, dan kunt ervoor kiezen om meteen aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Een voordeel hiervan is dat u maar 1 keer € 85 hoeft te betalen. Uw uiterste herregistratiedatum is dan de dag waarop u het besluit tot inschrijving ontvangt plus 5 jaar.

Kiest u ervoor om alleen te registreren op basis van uw diploma omdat u (nog) niet voldoet aan de eisen voor herregistratie? Dan wordt de uiterste herregistratiedatum bepaald op basis van uw diplomadatum. U heeft dan tot de herregistratiedatum de tijd om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Dit betekent wel dat u 2 keer een aanvraag moet doen en dus ook 2 keer moet betalen.

Nog niet geregistreerd en diploma ouder dan 5 jaar

In dat geval moet u bij uw aanvraag voor registratie meteen voldoen aan de eisen voor herregistratie. Uw nieuwe uiterste datum van herregistratie is de dag waarop u het besluit tot inschrijving ontvangt plus 5 jaar.

Zie ook de veelgestelde vraag Mijn diploma is ouder dan 5 jaar. Kan ik me alsnog registreren?

Nog niet geregistreerd en een verklaring van vakbekwaamheid

Een verklaring van vakbekwaamheid: 5 jaar na datum afgifte.

Vraagt u een BIG-registratie aan op basis van een verklaring van vakbekwaamheid, dan kunt u in eerste instantie ‘geclausuleerd’ worden ingeschreven. Dat betekent dat u aan voorwaarden moet voldoen om een ‘ongeclausuleerde inschrijving’ (zonder voorwaarden) te krijgen.

U mag de werkzaamheden tijdens een geclausuleerde registratie meetellen voor herregistratie wanneer u functioneel zelfstandig mag werken in het beroep. Dit beoordelen wij per geval aan de hand van aangeleverde bewijsstukken.