Wat is de tweejaar werkonderbrekingseis?

Werkervaringen opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum mogen meetellen voor herregistratie. Het is daarbij toegestaan het werk tussentijds één of meerdere keren te onderbreken. Maar hierbij geldt op dit moment: 

  • dat een onderbreking maximaal twee jaar aaneengesloten mag zijn en dat er in de overige tijd voldoende uren zijn gewerkt om de urennorm te halen. 
  • bij een werkonderbreking langer dan twee jaar, mag de werkervaring die is opgedaan vóór de werkonderbreking niet meer meetellen voor herregistratie.

Let op! Op dit moment gelden bovenstaande regels. De minister van VWS is echter van plan om de eis dat de gewerkte uren vóór een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet mee mogen tellen af te schaffen. Het is op dit nog niet bekend per wanneer deze eis wordt afgeschaft. Lees meer in het nieuwsbericht 'Voorbereidingen schrappen tweejaars-werkonderbrekingseis gestart'