Wat als ik niet de hele periode heb gewerkt?

Tijdens de registratieperiode van 5 jaar mag u uw werk maximaal 2 aaneengesloten jaren onderbreken. Duurt uw aaneengesloten werkonderbreking langer dan 2 jaar? Dan tellen de uren die u maakte vóór de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren.

Voorbeeld

U werkt in het eerste jaar van uw herregistratie periode fulltime als fysiotherapeut. Vervolgens onderbreekt u uw werkzaamheden voor tweeënhalf jaar. Dan moet u in de resterende anderhalf jaar van de registratieperiode voldoen aan de eis van 2.080 uur werkervaring (3.120 uur voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten).

De uren die u werkte vóór de werkonderbreking van 2,5 jaar tellen niet mee bij de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren in de termijn van 5 jaar.

Kunt u in de resterende periode niet aan de werkervaringseis van 2.080 (of 3.120) uur voldoen? Dan moet u het scholingstraject volgen om uw inschrijving te kunnen verlengen.

Vervroegd herregistreren

Als u van tevoren weet dat u de 2 jaar voorafgaand aan het verlopen van de termijn van 5 jaar niet kunt werken, kan het verstandig zijn om herregistratie eerder aan te vragen. Neem contact op met het BIG-register om te bespreken of dat in uw geval voordelig is.