Wat als ik mij niet herregistreer, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria? Dan wordt u uitgeschreven uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel.

Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

Opnieuw inschrijven na doorhaling?

Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan kunt u zich opnieuw inschrijven. Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Lees meer over registratie na doorhaling.