Wanneer moet ik bewijsstukken opsturen?

Als uw aanvraag geselecteerd is, ontvangt u van ons een bericht waarin wij u vragen bewijsstukken op te sturen. Dit bericht wordt verzonden nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Ontvang advies over de bewijsstukken in uw situatie.

Let op: u ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw bewijsstukken en u krijgt ze niet retour. U hoeft niet altijd originele documenten of gewaarmerkte kopieën aan te leveren, vaak accepteren wij kopieën.

Bewijsstukken zijn vertrouwelijk

De door u aangeleverde bewijsstukken zijn alleen zichtbaar in uw persoonlijk dossier en worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Als het bewijsstuk persoonsgegevens bevat van bijvoorbeeld patiënten, dan bent u verplicht deze onleesbaar te maken. Het is niet toegestaan zonder toestemming persoonsgegevens van derden te delen.