Waarom is het handig om het BIG-register te raadplegen?

Als u een zorgverlener heeft gevonden, dan is het belangrijk om te weten of die zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Dat kunt u in het BIG-register nakijken.

Wordt u behandeld door een specialist? Dan kunt u in het BIG-register zien of deze zorgverlener inderdaad specialist is. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of de arts die een plastisch chirurgische ingreep gaat doen inderdaad plastisch chirurg is.