Tellen mijn werkzaamheden als docent mee?

Van docenten wordt gevraagd om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid binnen het deskundigheidsgebied van het beroep handelingen uit te voeren. Deze werkzaamheden tellen mee als werkervaring bij de herregistratie onder de volgende voorwaarden:

1. De docent geeft les bij een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) in de centrale vakgebieden van een opleiding. Het diploma van deze opleiding geeft recht op inschrijving in het BIG-register.

Onderwijs in meer algemene vakken, zoals bijvoorbeeld praktijkvoeringen, ondernemerschap of beroepsgeoriƫnteerd wetenschappelijk onderzoek, valt niet onder de centrale vakgebieden.

Voor alle beroepen is in hoofdstuk 7 van het Beoordelingskader herregistratie (algemeen) en in artikel 7 van de Regeling periodieke registratie Wet BIG aangegeven wat voor onderwijs de docent moet verzorgen om de uren te mogen meetellen (gelijkstelling).

2. De docent geeft les in de centrale vakgebieden van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel, of een van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen.

Dit geldt voor de volgende beroepen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Dus een verpleegkundige die lesgeeft aan een opleiding tot verzorgende, of een arts die lesgeeft aan de opleiding voor verpleegkundigen mogen deze uren niet meetellen.

Zie de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader voor gedetailleerde informatie over uw beroep.