Moet ik mij als specialist herregistreren in het BIG-register?

Bent u in opleiding tot specialist zoals bedoeld in artikel 4 wet BIG of tot KNMG profielarts? En heeft u de opleiding nog niet afgerond op het moment dat uw uiterste herregistratiedatum verloopt? Dan kunt u herregistratie op basis van werkervaring aanvragen bij het BIG-register.

Registratie in een relevant opleidingsregister, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. De inschrijving in het opleidingsregister is het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Uitzondering hierop is de opleiding “beleid en advies KNMG”. Lees meer over wat u in welke situatie moet doen.