Moet ik mij als specialist herregistreren in het BIG-register?

Erkende specialistenregisters stellen hogere eisen aan herregistratie dan het BIG-register. Zolang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister hoeft u zich niet te herregistreren in het BIG-register. Uw registratie in het BIG-register voor uw basisberoep blijft geldig zolang u in het specialistenregister staat.

Als uw specialisme in de toekomst wordt doorgehaald krijgt u een brief van het BIG-register. Hierin wordt uitgelegd wat een eventuele doorhaling als specialist betekent voor uw inschrijving in het BIG-register.