Ik werk in een ander beroep dan waarvoor ik ben ingeschreven in het BIG-register. Hoe kan ik mij herregistreren?

De uren die u werkt in een ander beroep dan dat van uw inschrijving tellen misschien toch mee als werkervaring voor uw herregistratie.

Dat is het geval als:

  1. u de werkzaamheden uitvoert in de individuele gezondheidszorg;
  2. u de werkzaamheden uitvoert binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
  3. de werkzaamheden gelijk zijn aan het niveau van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt.

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welke functie u uitvoert en hoeveel procent de werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied.

Meer informatie vindt u op de pagina overĀ werkervaring van uw beroep.