Ik werk in een ander beroep dan waarvoor ik ben ingeschreven in het BIG-register. Hoe kan ik mij herregistreren?

De uren die u werkt in een ander beroep dan dat van uw inschrijving tellen misschien toch mee als werkervaring voor uw herregistratie.

Dat is het geval als:

  1. u de werkzaamheden uitvoert in de individuele gezondheidszorg;
  2. u de werkzaamheden uitvoert binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarmee u bent ingeschreven;
  3. de werkzaamheden gelijk zijn aan het niveau van het beroep waarmee u staat ingeschreven.

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven welke functiebeschrijving van toepassing is.

Meer informatie vindt u op de pagina over werkervaring van uw beroep.